Кметът на Долна Митрополия, кметовете на населени места и общинските съветници днес положиха клетва

Поля Цоновска призова съветниците по-често да поглеждат към осветения портрет на Левски

На тържествена сесия в присъствието на областния управител на Плевен Ралица Добрева днес клетва положиха встъпващата в своя втори мандат като кмет на Община Долна Митрополия Поля Цоновска, кметовете на населени места и общинските съветници.

”Вярвам, че всеки един от вас ще подходи към задълженията си с осъзната отговорност и воден от принципите за политическо и гражданско достойнство и чест, ще отстоява интересите на Общината, населеното място и най-вече на хората. Надявам се във всяко ваше решение да се ръководите само и единствено от една цел – развитието на Общината и добруването на нейните жители. Никога не забравяйте, че гласуваното ви доверие се защитава отново и отново всеки един работен ден!”, обърна се към кметовете и общинските съветници Областният управител на Плевен Ралица Добрева.

Официално встъпила в длъжност, кметът на Община Долна Митрополия Поля Цоновска призова общинските съветници по-често да поглеждат към осветения портрет на Левски, поставен на видно място в залата на Общинския съвет, и „нека всички заедно да работим за общото благо на Община Долна Митрополия”.

След тържественото полагане на клетвата, прочетена от Областния управител Ралица Добрева и подписване на клетвените листове председателството на първото заседание на новия общински съвет пое най-възрастният общински съветник – Кирил Фурнигов.

Кандидатурата на Петър Петров за председател на местния парламент и в този мандат получи пълната подкрепа на общинските съветници. След проведено тайно гласуване всички 21 общински съветници дадоха своя положителен вот за Петров.

Първото решение на новия общински съвет в Долна Митрополия бе създаването на комисия, която да бъде натоварена с изработването на правилник за работата на Общинския съвет.