Ученици от Червен бряг участват в детско полицейско управление

Малчуганите положиха клетва да уважават и защитават хората

В СОУ „Д-р Петър Берон“ в град Червен бряг е открито детско полицейско управление. На мероприятието присъстваха началникът на РУМВР Червен бряг, служители от сектор „Охранителна полиция“ и инспектор от детска педагогическа стая.

От МВР припомнят, че детски полицейски академии са създадени в прогимназия „Цветан Спасов“ в Плевен, в училище „Д-р Петър Берон“ в Плевен и в основно училище „Христо Ботев“ в село Милковица, община Гулянци.

Целта на програмата е учениците, забавлявайки се да получат знания и умения за опазване своя живот и живота на приятелите си; справяне с различни ситуации и предизвикателства вкъщи, в училище, на улицата; работа в екип, уважение и толерантност към чуждото мнение.

На децата предстои богата и разнообразна на дейности и изяви учебна 2015 – 2016 година, през която ще имат занимания по Безопасност на движението по пътищата, провеждани от пътни полицаи; Детска полицейска лична защита, провеждана от главен инструктор към ОДМВР-Плевен; Запознаване с дейността на охранителна полиция- от полицейски и мл.полицейски инспектори; Оказване на първа долекарска помощ-от лекар-специалист; Защита от бедствия, пожари и извънредни ситуации- от пожарникар; Събиране на следи и веществени доказателства, провеждани от експерт-криминалист в полицията; Запознаване с християнските празници от представител на Българска православна църква и други.

Учениците от 5”а” клас на училището, които са изявили желание да участват като доброволци в Детското полицейско управление положиха клетва, част от Етичния кодекс на Детското полицейско управление, в която обещаха: Да уважават и защитават хората; Да познават и спазват законите и да не се примиряват с нарушенията; Да се грижат за своята безопасност и тази на другите; Да носят отговорност за своите постъпки; Да развиват уменията си, да овладяват гнева и страха, да бъдат вежливи и добронамерени; Да познават своите права и задължения; Да отстояват правата си, без да засягат правата на другите; Да не отминават зов за помощ и винаги да бъдат готови да помагат на хора в беда; Да допринасят за приятелството и партньорството в детския полицейски екип; Да вярват в себе си и никога да не се предават.