Ученици от ДФСГ "Интелект" посетиха Държавен архив - Плевен

Поводът бе Денят на архивиста

Като професионален празник на архивистите 10 октомври започва да се чества през 60-те години на ХХ век. С Указ 515 от 10 октомври 1951 г. на Президиума на Народното събрание се създава Архивно управление в структурата на Министерството на вътрешните работи, с което се поставя началото на националната архивна система. Постановление 344 на Министерския съвет от 18 април 1952 г. регламентира изграждането на мрежата на българските държавни архиви.

Създадени са два централни архива с разграничителна дата на документите 1944 г. - Централен държавен исторически архив и Централен държавен архив на НРБ, а през 1974 г. - и Централен държавен технически архив. През 1992 г. са преобразувани в единен Централен държавен архив. От 2 май 2000 г. получава статут на държавна агенция. С приемането на Закона за Националния архивен фонд от 40-ото Народно събрание на 29 юни 2007 г. се преименува в Държавна агенция "Архиви".

Ученици от ДФСГ „Интелект“ посетиха Държавен архив–Плевен, направиха проучване, събраха информация и изготвиха справка за развитието на икономиката в Плевен в периода 1887-1894г. по време на управлението на Стефан Стамболов. Време, през което България е осъществявала активни търговски връзки с Гърция и е развивала земеделие и животновъдство.