Кметът със строги забрани за противопожарна безопасност

Мисия

19-06-2015, 17:41

Снимка:

© Pixabay

Автор:

Starazagorautre.bg

Всичко от Автора

Половината от 500-те пожара миналата година са поради небрежност

Заповед за предприемането на мерки за противопожарна безопасност издаде кметът Живко Тодоров.

Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях, от настъпването на восъчна зрялост, до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

Забранено е извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата. Извършването им се допуска след предварително уведомяване на РСПБЗН - Стара Загора при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

Забранява се паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи, и извън тях (слогове и крайпътни ивици).
Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви се задължават да извършват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, се задължават да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на кметовете и кметските наместници на населените места в Община Стара Загора.

В същото време:

Старозагорска област посреща пожароопасния сезон с нови специализирани коли

Техниката на старозагорската Регионална дирекция по безопасност и защита на населението е в изправност. Няколко общини на областта разполагат с нови автомобили, които са специализирани за работа при горски пожари, нови автомобили се очакват и в други общини. За това информира началникът на РД ПБЗН комисар Стоян Колев.

През миналата година на територията на областта са възникнали 514 пожара. Най-голямата част от тях - 223 са заради небрежност. Данните станаха известни по време на заседанието на Областния съвет по сигурност на тема изпълнение на Програмата за подготовка и провеждане на пожарогасителни и превантивни дейности и подготовка за настъпващия пожароопасен сезон.

На срещата присъстваха представители на всички общини от областта, на РД ПБЗН, ОД МВР, Регионална дирекция по горите, Областна дирекция "Земеделие" и други институции, които имат отношение към превенцията и справянето с пожари.

В началото участниците бяха запознати с нормативната база, която урежда мерките и задълженията на различните институции и организации при възникване на масови горски и полски пожари.

Председател на областния съвет е областният управител Георги Ранов.