И плевенските ученици с проблеми със зрението и затлъстяването

9,77% от прегледаните деца са със заболявания, подлежащи на диспансерно наблюдение

По данни на Националния статистически институт към 31 декември 2014-та децата до 19 години в област Плевен са 45 687 - с 1 375 по-малко от 2013 г. Най-малките от тях посещават 94 детски заведения, а 108 са училищата, които се посещават от по-големите.

Обобщените данни от профилактичните им прегледи показват, че 9,77% (1 065) от прегледаните деца и ученици са със заболявания, подлежащи на диспансерно наблюдение. На първо място са заболяванията от астма – 343, следвани от намалено зрение – 279 случая и на трето място – от епилепсия – 111. Спрямо предходната година процентът на диспансерно наблюдаваните деца и ученици се е увеличил 5,5 пъти. Данните показват, че през 2014 година са регистрирани повече заболявания сред децата до 18 години.

При учениците на първо място сред регистрираните заболявания са нарушенията в рефракцията (пречупвателна сила на окото) и акомодацията (неволева функция на зрителния анализатор) – 18,82%; затлъстяването – 17,36%; групата „други“ –12,22% и астмата – 9,46%. Най-голям относителен дял сред всички болести при децата до 6 години имат - бронхиалната астма – 67,81%; смущения в зрението и хронични заболявания на тонзилите и аденоидните вегетации – 36,30% и алергични ринити – 34,93%.

Тревожните данни са изготвени от доклада на РЗИ-Плевен - Анализ и оценка на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи за 2014 г.