Община Левски търси наемател за 13 земеделски ниви

Крайният срок за приемане на документи е до 16ч. на 11 юни

Община Левски обяви публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем земеделски имоти – ниви, от общинския поземлен фонд. Това се отнася за землищата в с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Божурлук, с. Варана, с. Градище, с. Трънчовица, с. Козар Белене, с. Малчика, с. Стежерово, с. Изгрев, с. Българене, с. Обнова и гр. Левски.

Крайният срок за приемане на документи е до 16ч. на 11 юни в стая 313. При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, повторен търг ще се проведе на 22 юни при същите условия. Тръжни документи се закупуват в стая 311 на общината. Публичните търгове ще се проведат в зала 304.