Общият брой на работещите в Плевенско е достигнал 94 600

Коефициентът на безработица в областта е намалял през 2014 г.

Общият брой на заетите в Плевен и областта е достигнал 94 600, сочи анализ на Териториалното статистическо бюро /ТСБ/ за състоянието на работната сила през 2014 година.

Според статистиците през изминалата година са били заети 42,5 на сто от хората в региона на възраст над 15 години. Най-много са били ангажираните със средно образование - 59 700, следвани от тези с висше - 27 900. С основно и с по-ниско образование са били наети 7000 души, предава БТА.

Коефициентът на безработица в Плевенско е намалял през 2014 г. с 3,1 процента, в сравнение с 2013 г., и е 9 на сто. Намалението е почти еднакво за мъжете и за жените. Според ТСБ безработните са 9300, от които 6100 мъже и 3200 - жени.