90 пожара в Плевенско през март, няма загинали

23 пожара са били с материални загуби, пострадали са трима

През месец март 2015 година районните служби за пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) и група „Спасителна дейност (ГСД)” към РДПБЗН-Плевен са взели участие в ликвидирането на 124 произшествия, съобщава МВР.

Статистиката сочи, че 23 пожара са били с материални загуби, а при 67 не е имало нанесени такива. Регистрирани са 34 аварийно-спасителни дейности, помощни операции и дежурства. Освен това, за периода няма лъжливи повиквания.

При пожарите през месец март 2015 г. са пострадали трима души. За същия период на 2014 година е загинал един човек.

От анализа на възникналите през месец март 2015 година произшествия, могат да се направят следните изводи: в сравнение със същия период на 2014 година се отчита намаление на общия брой произшествия; най-голям брой пожари с материални загуби са възникнали в отраслите транспорт и жилищно стопанство; най-често пожарите са причинени от небрежност при боравене с открит огън, късо съединение и умисъл.