6 случая на варицела регистрираха в Плевенско

Установен е спад на заболяванията спрямо предходния период

За периода 16-22 март в отдел ПЕК на РЗИ-Плевен са регистрирани общо 16 заболявания, срещу 25 за предходната седмица.

От групата на чревните инфекции са съобщени 6 случая, срещу 3 за предходния период. По нозологични единици и населени места те се разпределят като 2 ротавирусни гастроентерита – по 1 в Плевен и Левски; 2 случая на остър вирусен хепатит – по 1 в Плевен и Кнежа; 2 ентероколита в Плевен.

От групата на капковите инфекции са съобщени 8 случая, срещу 22 за предходната седмица. По нозологични единици и населени места те се разпределят като - 2 туберкулози – по 1 в Ракита и Староселци; 6 варицели – 5 в Плевен и 1 в Българене.

От групата на трансмисивните инфекции е регистриран 1 случай на лаймска борелиоза в Плевен, като за предходната седмица няма регистрирани такива.

От групата на невроинфекциите е регистриран 1 случай на ОВП в Плевен, като за предходната седмица няма регистрирани случаи.