"Мизия Ойл енд Газ" ще търси и проучва за нефт и природен газ в Плевенско

Правителството упълномощи министъра на енергетиката да сключи допълнителни споразумения по договорите

Правителството разреши да бъдат прехвърлени изцяло правата и задълженията по разрешения за търсене и проучване на нефт и природен газ в блоковете „1-5 Деветаки“, „1-7 Търнак“, „1-9 Мизия“ и „1-10 Ботево“ от „Моейзия Ойл енд Газ“ ПЛС на дъщерното й дружество „Мизия Ойл енд Газ (България)“ ЕООД.

Проучваните терени са разположени на територията на областите Ловеч, Плевен, Габрово, Враца и Монтана, съобщиха от правителствената информационна служба.

Възможността за прехвърляне на правата и задълженията по предоставено разрешение за търсене и проучване е регламентирана в чл. 25, ал. 1 на Закона за подземните богатства. Правителството упълномощи министъра на енергетиката да сключи допълнителни споразумения по договорите за търсене и проучване на нефт и природен газ, подписани през м. май 2013 г.