РЗИ регистрираха 15 заболявания в Плевенско

Сред тях са 4 скарлатини и 8 варицели

За периода 16 – 22 февруати в отдел ПЕК на РЗИ-Плевен са регистрирани общо 15 заболявания, срещу 19 за предходната седмица.

От групата на чревните инфекции са съобщени 3 случая, срещу 4 за предходния период. По нозологични единици и населени места те се разпределят на 2 ентероколита – по 1 в Плевен и Дисевица; 1 ротавирусен гастроентерит в Пелишат.

От групата на капковите инфекции са съобщени 12 случая, срещу 13 за предходната седмица. По нозологични единици и населени места те се разпределят на 4 скарлатини - 3 в Плевен и 1 в Опанец; 8 варицели - 5 в Плевен и по 1 в Червен бряг, Вълчи трън и Божурица.

От групата на трансмисивните инфекции няма регистрирани случаи, срещу 1 случай за предходния период.

От групата на полово предаваните инфекции няма регистрирани случаи, срещу 1 случай за предходния период.