Осигуряват безплатно съвременно лечение на лицата с ХИВ/СПИН

За 2015 г. са предвидени 19 милиона лева

В изпълнение на ангажиментите на държавата, Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно лечение с антиретровирусни медикаменти за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН.

Разкрити са 5 сектора за лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, като за целта беше предоставено допълнително финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Към 31 декември 2014 г. общо 964 души с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, 741 от тях получават необходимата антиретровирусна терапия. През 2014 г. МЗ осигурява средства за закупуване на 26 медикамента на стойност близо 15 милиона лева, а за 2015 г. са предвидени 19 милиона лева.

Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и подобрява качеството им на живот. За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария бе създаден и резерв от медикаменти на стойност около 1 млн. лв.