В Плевен обсъдиха изграждането на моста Никопол - Турну Мъгуреле

Румънска делегация се срещна с ръководството на Областна администрация - Плевен

Областна администрация Плевен бе домакин на първата работна среща във връзка с новия програмен период и предстоящото одобрение от Европейската комисия на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014 -2020 г. На нея присъстваха Областният управител на Област Плевен Ралица Добрева, нейните заместници арх. Бойко Балтаков и Красимир Иванов, Никулае Завера – заместник председател на Окръжния съвет в Окръг Телеорман, Мугур Батаус - Изпълнителен директор „Управление на проекти с международно финансиране”, Виктор Пипереа – Изпълнителен директор на Департамента за местно развитие, експерти от Областна администрация Плевен.

Областният управител Ралица Добрева откри срещата. Тя подчерта, че за нея е удоволствие лично да приветства гостите от Румъния с добре дошли в Плевен.

„Партньорските отношения на Областна администрация Плевен и румънската страна дават чудесни резултати от перфектно реализирани проекти. Затова съм убедена, че следващите няколко часа на обсъждане на новата Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България ще бъдат изключително ползотворни и за двете страни.

Темата за изграждане на мост между Никопол и Турну Мъгуреле е акцент и приоритет за Област Плевен. Изборът на местоположението на мостовото съоръжение е от изключителна важност. Трябва да се отчете фактът, че от българска страна подборът е съобразен с удобството на транспортните връзки и еднаквото отстояние спрямо вече съществуващите два моста.”, каза Областният управител Ралица Добрева. Тя подчерта, че програмата за трансгранично сътрудничество дава възможност за съвместна работа освен в областта на инфраструктурата и в други посоки, общи както за Областна администрация Плевен, така и за Окръжен съвет Телеорман - околна среда, управление на културно - историческо наследство, туризъм, административен и институционален капацитет.

„Бих приветствала тясното българо - румънско сътрудничество в разработване и изпълнение на съвместни проекти, които да доведат до подобряване на достъпността, повишаване на конкурентоспособността и на благосъстоянието на жителите на Плевен и Телеорман”, каза още Областният управител на Област Плевен Ралица Добрева.

Срещата се организира от Областна администрация Плевен, в качеството й на бенефициент и заинтересована страна по Програмата. Две са основните теми на обсъждане: представяне на проектни идеи, които да бъдат реализирани в партньорство между Област Плевен и Окръжен съвет Телеорман, Румъния и коментиране на текущото състояние на проекта за трети мост над река Дунав Никопол -Турну Магуреле.Областна администрация Плевен има добър опит в разработването и реализирането на трансгранични проекти.