Засадиха 20 декара бяла върба на входа на Чомаковци

Успешно приключиха дейностите по проект „Залесяване на „Лесопарк” в местността „Долната лъка”

Успешно са приключили дейностите по проект „Залесяване на „Лесопарк” в местността „Долната лъка”, село Чомаковци”. Средствата са по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Паркът се намира на входа на селото, в непосредствена близост до поречието на река Искър и лесотехническите мероприятия са имали за цел не само облагородяване на терена, но и укрепване на ерозията на речното корито.

Общо 20 декара с бяла върба са били засадени в обособеното парково пространство, съобщават от Община Червен бряг.

Основните процеси при реализиране на инвестиционното предложение включвали още почистване и подравняване на площта, изкореняване и избутване на изкоренените пънове и риголване на терена.

Дейностите обаче не приключват само със залесяването на финаднките. В рамките на проекта са предвидени средства и за тяхното отглеждане (дисковане на междуредия и ръчно окопаване), в продължение на три години.