Обсъждат публично бюджета на Община Долни Дъбник

Публичното обсъждане ще се състои на 24 ноември

От Община Долни Дъбник известиха гражданите и кметствата в общината, че на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.18 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Долни Дъбник, на 24 ноември 2014г. от 13,00 часа в Заседателната зала на Общината ще се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Долни Дъбник за 2015г.