Губернаторът на Плевен посрещна румънска делегация

Областният управител на Плевен прие делегация от Авиационната асоциация на Румъния

Областният управител арх. Бойко Балтако прие делегация на Румънска Авиационната асоциация.

Гостите проследиха презентацията на богатото културно - историческо наследство, природни паркове, музеи, археологически обекти и паметници на културата на областта и проявиха интерес към партньорствата в днешно време между градовете от двете страни.

Областният управител разказа за контактите на област Плевен с Окръжните съвети на Олт и на Телеорман, които са започнали през 2006 г. „На най-високо ниво бяха дискутирани общите ни нужди и интереси. Оказа се, че и за България, и за Румъния от първостепенно значение беше подобряването на пътната инфраструктура и това съсредоточи първоначалните ни усилия в тази посока.

След проведени редица срещи и активна съвместна работа Плевен, Олт и Телеорман разработиха и изпълниха общи проекти за подобряване на граничните пътища в размер на над 20 000 000 евро за двете страни. Проектите бяха финансирани от европейските фондове чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България. В периода 2007 - 2013 г., Програмата поощряваше румънци и българи от граничната зона да работят заедно, да разработват и изпълняват общи проекти, да подобряват условията си за живот, работа и отдих. Когато говорим за българо-румънско сътрудничество, трябва да отбележим и проекта за фериботния комплекс Никопол-Турну Мъгуреле", разказа пред румънската делегация арх. Бойко Балтаков.