Нов училищен автобус за децата в Белене

По проекта са одобрени само общините Белене и Кнежа

С началото на новата учебна година, община Белене бе одобрена за нов училищен автобус (35 + 1 места), информира кметът на града Момчил Спасов. Това стана възможно след като общината кандидатства по модул „Осигуряване на транспортни средства за превоз на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст” на Национална програма „Модернизация на материалната база в училище” за 2014 г. на Министерството на образованието и науката. Получаването на транспортното средство в града  се очаква да е в началото на октомври. За област Плевен в утвърденото от образователния министър разпределение за предоставяне на училищни автобуси фигурират само общините Белене и Кнежа.