Легловият фонд в болниците в Плевенско е увеличен с 4,4 на сто за една година

Легловият фонд на болничните заведения в Плевен и региона е увеличен с 4,4 на сто през 2013 година, в сравнение с предходния период. Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро /ТСБ/, предоставени на БТА.

Към 31 декември м.г. в областта са функционирали 11 заведения за болнична помощ с 1 720 легла. Увеличението на броя на леглата е в многопрофилните болници. Те са девет с 1 654 легла и в тях е съсредоточен 96.2 на сто от легловия фонд в региона. Специализираните болници в Плевен са две с 66 легла. Към заведенията за болнична помощ ТСБ отчита освен болниците, центровете за кожно-венерически заболявания, по психично здраве и комплексният онкологичен център.